>

ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบอลูมิเนียม โฟม Polyurethane Foam (PU)


ประตูสวิงสำเร็จรูป แบบปะด้านนอก

1. ขนาดรวมวงกบ กว้าง 1.20 เมตร×สูง 2.30 เมตร×ความหนา 4 นิ้ว
ขนาดตัวบาน กว้าง 0.97เมตร × สูง 2.07 เมตร × ความหนา 4 นิ้ว (ช่องกว้าง 0.90 เมตร × สูง 2.00 เมตร)
  1.1 ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบบานพับ และชุดล๊อคครบชุด (BHP หนา 0.55 mm.)
  1.2 ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (สแตนเลส)
2. ขนาดรวมวงกบ กว้าง 1.30 เมตร × สูง 2.30 เมตร × ความหนา 4 นิ้ว
ขนาดตัวบาน กว้าง 1.07 เมตร × สูง 2.07 เมตร × ความหนา 4 นิ้ว (ช่องกว้าง 1.00 เมตร × สูง 2.00 เมตร)
  2.1  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (BHP หนา 0.55 mm.)
  2.2  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (สแตนเลส)
3. ขนาดรวมวงกบ กว้าง 1.40 เมตร × สูง 2.30 เมตร × ความหนา 4 นิ้ว
ขนาดตัวบาน กว้าง 1.17เมตร × สูง 2.07เมตร × ความหนา 4 นิ้ว(ช่องกว้าง 1.10 เมตร × สูง 2.00 เมตร)
  3.1  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (BHP หนา 0.55 mm.)
  3.2  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (สแตนเลส)
4. ขนาดรวมวงกบ กว้าง 1.50 เมตร × สูง 2.30 เมตร × ความหนา 4 นิ้ว
ขนาดตัวบาน กว้าง 1.27 เมตร × สูง 2.07 เมตร × ความหนา 4 นิ้ว (ช่องกว้าง 1.20 เมตร × สูง 2.00 เมตร)
  4.1  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (BHP หนา 0.55 mm.)
  4.2  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (สแตนเลส)
5. ขนาดรวมวงกบ กว้าง 1.80 เมตร × สูง 2.30 เมตร × ความหนา 4 นิ้ว
ขนาดตัวบาน กว้าง 1.57 เมตร × สูง 2.07 เมตร × ความหนา 4 นิ้ว (ช่องกว้าง 1.50 เมตร × สูง 2.00 เมตร)
  5.1  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (BHP หนา 0.55 mm.)
  5.2  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (สแตนเลส)

ประตูสวิงสำเร็จรูปแบบเรียบเสมอกับผนัง

1. ขนาดรวมวงกบ กว้าง 1.20 เมตร × สูง 2.20 เมตร × ความหนา 4 นิ้ว
ขนาดตัวบาน กว้าง 0.97 เมตร × สูง 2.00เมตร × ความหนา 4 นิ้ว  
(ช่องกว้าง 0.90 เมตร × สูง 2.00 เมตร)
  1.1 ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (BHP หนา 0.55 mm.)
  1.2ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (สแตนเลส)
2. ขนาดรวมวงกบ กว้าง 1.30 เมตร × สูง 2.20 เมตร × ความหนา 4 นิ้ว
ขนาดตัวบาน กว้าง 1.07 เมตร × สูง 2.00เมตร × ความหนา 4 นิ้ว (ช่องกว้าง 1.00 เมตร × สูง 2.00 เมตร)
  2.1  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (BHP หนา 0.55 mm.)
  2.2  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (สแตนเลส)
3. ขนาดรวมวงกบ กว้าง 1.40 เมตร × สูง 2.30 เมตร × ความหนา 4 นิ้ว
ขนาดตัวบาน กว้าง 1.17เมตร × สูง 2.00เมตร × ความหนา 4 นิ้ว(ช่องกว้าง 1.10 เมตร × สูง 2.00 เมตร)
  3.1  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (BHP หนา 0.55 mm.)
  3.2  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (สแตนเลส)
4. ขนาดรวมวงกบ กว้าง 1.50 เมตร × สูง 2.30 เมตร × ความหนา 4 นิ้ว
ขนาดตัวบาน กว้าง 1.27 เมตร × สูง 2.00 เมตร × ความหนา 4 นิ้ว (ช่องกว้าง 1.20 เมตร × สูง 2.00 เมตร)
  4.1  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (BHP หนา 0.55 mm.)
  4.2  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (สแตนเลส)
5. ขนาดรวมวงกบ กว้าง 1.80 เมตร × สูง 2.20 เมตร × ความหนา 4 นิ้ว
ขนาดตัวบาน กว้าง 1.57 เมตร × สูง 2.00 เมตร × ความหนา 4 นิ้ว (ช่องกว้าง 1.50 เมตร × สูง 2.00 เมตร)
  5.1  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (BHP หนา 0.55 mm.)
  5.2  ประตูบานสวิงห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบ บานพับ และชุดล๊อคครบชุด (สแตนเลส)