ประตูเลื่อนสำเร็จรูป MTH : แบบบานประตูเหล็ก CB

ประตูบานเลื่อนห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมวงกบอลูมิเนียม โฟม Polyurethane Foam (PU)

1. ขนาดช่องกว้าง 1.20 เมตร xสูง 2.00เมตรxความหนา 4 นิ้ว
  1.1 ประดูบานเลื่อนห้องเย็นสำเร็จรูป อุปกรณ์ MTH : ไฟเบอร์กลาส
  1.2 ประดูบานเลื่อนห้องเย็นสำเร็จรูป อุปกรณ์ MTH : แสตนเลส
2. ขนาดช่องกว้าง 1.50 เมตร xสูง 2.00เมตรxความหนา 4 นิ้ว
  2.1 ประดูบานเลื่อนห้องเย็นสำเร็จรูป อุปกรณ์ MTH : ไฟเบอร์กลาส
  2.2 ประดูบานเลื่อนห้องเย็นสำเร็จรูป อุปกรณ์ MTH : แสตนเลส
3. ขนาดช่องกว้าง 1.80 เมตร xสูง 2.00เมตรxความหนา 4 นิ้ว
  3.1 ประดูบานเลื่อนห้องเย็นสำเร็จรูป อุปกรณ์ MTH : ไฟเบอร์กลาส
  3.2 ประดูบานเลื่อนห้องเย็นสำเร็จรูป อุปกรณ์ MTH : แสตนเลส